ทำความรู้จักกับ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

จากที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของบรรดาผู้ขับขี่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามด่านตรวจต่างๆ มีหลากหลายเหตุการณ์ ทำให้วันนี้อยากจะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องเป่า แอลกอฮอล์ มาฝาก เผื่อว่ายังมีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกับเจ้าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เหล่านี้ว่ามีแบบใดบ้าง

im-05
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ที่ใช้ในการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยแบ่งตามลักษณะของเครื่อง มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แบบพกพา และเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แบบประจำที่
ส่วนถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ก็แบ่งได้เป็น 2 ชนิดเช่นกันคือ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แบบใช้วิธีเป่าลมหายใจแบบตรวจคัดกรองเป็นเครื่องใช้ในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ผลที่ได้จากการวัดประเภทนี้จะแสดงออกมาเป็นตัวหนังสือว่าเกินหรือไม่เกินตามค่ามาตรฐานที่กำหนด ในบางครั้งแสดงเป็นคำเช่น pass หรือ Fail หรือในบางทีจะแสดงเป็นตัวเลข เป็นต้น
และอีกแบบคือ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ใช้วิธีเป่าลมหายใจแบบตรวจยืนยันผล เครื่องวัดแบบนี้ขะตรวจยืนยันผลโดยแสดงตัวเลขเป็นปริมาณ ในหน่วย mg/100ml อย่างเช่น 80 mg/100ml หมายความว่า ในเลือด 100 มิลลิลิตรมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ 80 มิลลิกรัม อย่างนี้เป็นต้น
จากการแบ่งประเภทของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จากข้างต้นที่นำมาเป็นความรู้เบื้องต้นนั้น จะทำให้เราได้รู้ข้อมูลว่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์แต่ละแบบที่เราอาจจะได้มีโอกาสได้พบเห็น หรือได้ใช้งาน จะได้ทราบว่าการใช้งานนั้นเน้นการตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบใด แต่ในทางที่ดีถ้าไม่จำเป็นไม่มีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเจ้าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เหล่านี้ได้ก็ดีจะได้ไม่เป็นปัญหา