ส่องกล้องมองบาหลี

bali-002

เพื่อให้คนที่คิดจะจะไปเที่ยวบาหลีนั้นกระผมควรที่จะอาจจะมีการศึกษาข้อมูลของบาหลีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการตกแต่งความรับทราบแบบคร่าวๆ เผื่อไปทัวร์บาหลีแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นจะก็จะได้สามารถนำความรับรู้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมด้วยเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลา กระผมไปทำความรู้จักกับบาหลีกันเลยฮะ

               บาหลีหรือจังหวัดบาหลีนั้นคือจังหวัดๆ หนึ่งของประเทศอินโดนีเซียที่มีพื้นที่และประชากรอยู่กันหลายๆพอสมควรโดยผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่ต้องเป็นชาวอินโดพร้อมทั้งชาวชวาที่ประกอบอาชีพประมงพร้อมกับการเกษตรคือกระบวนการ

               ด้านศาสนาชาวบาหลีส่วนมากนั้นนับถือศาสนาฮินดูกว่า 90% ส่วนที่เหลือนั้นให้เกียรติศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์พร้อมด้วยศาสนาพุทธตามลำดับซึ่งถ้าใครก็ตามที่ได้เคยอ่านบทความทัวร์อินเดียของเราจะอาจเจอว่าข้อมูลในส่วนของศาสนานั้นมีความเช่นเดียวกับประเทศอินเดียมากมายแตกต่างกันแค่เพียงแค่สัดส่วนเท่านั้นส่วนลำดับในการเคารพศาสนาตรงกันทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้น่าจะจะก็จะพออนุมานได้ว่าเป็นผลพวงจากการซึมซับธรรมเนียมในช่วงที่ประเทศอินเดียพร้อมทั้งศาสนาฮินดูได้แผ่ขยายอำนาจมาทางแถบเอเชียนั่นเอง

               ในเรื่องของศิลปธรรมเนียม ดังที่ได้บอกกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าบาหลีนั้นได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากอินเดียเมื่อคราวที่เข้ามเผยแผ่อำนาจดังนั้นในเรื่องของธรรมเนียมอื่นๆ จึงมีความคล้ายคลึงกับทางอินเดียหลายๆถึงมากมายที่สุดซึ่งหากฉันไม่ทราบตื้นลึกหนาบางสไตล์นี้มาก่อนก็คงจะจะก็จะเหมาะประกอบได้ว่าบาหลีคือประเทศชาติพี่น้องกับอินเดียยกเว้นธรรมเนียมท้องถิ่นโบราณที่มีเอกลักษณ์พร้อมกับแตกต่างจากประเพณีอินเดียอย่างสิ้นเชิง

               เมื่อมาถึงบรรทัดนี้แล้วถือว่านักทัวร์ทุกคุณได้รับทราบเรื่องราวของบาหลีไปคร่าวๆ แล้วดังนั้นในบทความตอนต่อไปผมจะคงจะมาเข้าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวกันครับผม