เที่ยวสบายๆ ไปกับเรา ทัวร์จอร์แดน

jordan-004ถึงแม้ลูกทัวร์ประเทศไทยจะอาจไม่ค่อยคุ้นหูกับทัวร์จอร์แดน แต่ก็ถือว่าเที่ยวจอร์แดน ก็ยังคือที่ชื่นชอบเพื่อให้ชาวต่างชาติ วันนี้ทัวร์จอร์แดน เลยขอให้คำปรึกษาประเทศแห่งนี้ให้คนไทยรู้จักกันเยอะยิ่งขึ้น เผื่อจะอาจคือไอเดียในการเซทติดตั้งแผนท่องเที่ยวครั้งหน้าของคุณ
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) หรือว่าที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน (Jordan) คือประเทศชาติในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศชาติซีเรียทางทิศเหนือ เชื่อมต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออก พร้อมทั้งทิศใต้ รวมทั้งเชื่อมต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก
ประวัติศาสตร์จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษพร้อมทั้งได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946 ต่อจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสด็จขึ้นไปครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999 พร้อมกับพระราชโอรสองค์โตขึ้นครองราชย์สืบแทนคือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน จอร์แดนคือประเทศชาติเล็ก มีเมืองท่าอะกาบาออกทะเลแดงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศ ในอดีตกาลกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อการธำรงเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการไกล่เกลี่ยอุปสรรคความความรุนแรงระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ นอกจากนั้น การที่จอร์แดนได้ลงนาม ความสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลในปี 1994 ส่งผลให้กษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีความพิเศษต่อขั้นตอนเจรจา เพื่อให้สันติภาพในตะวันออกกลางในสายตาของสหรัฐฯ พร้อมกับโลกตะวันตกเพิ่มเติมมากมายขึ้นไปจนถึงปัจจุบัน

•    เมืองหลวง        กรุงอัมมาน (Amman)
•    ผู้คน          จำนวนผู้คน ประมาณ 5,759,732 (ก.พ. 2549)
•    เชื้อชาติ            อาหรับร้อยละ 98 เซอร์คัสเชียนร้อยละ 1 อาร์เมเนียนร้อยละ 1
•    ภาษา                อาหรับคือภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
•    ศาสนา              อิสลาม นิกายซุนนี (Sunni) ร้อยละ 92 นิกายชีอะห์ (Shi’a) ร้อยละ 2
และคริสเตียน ร้อยละ 6
•    เมืองสำคัญ      เมืองซาร์กา (Zarka) เมืองอีร์บิด (Irbid) พร้อมทั้งเมืองท่าอะกาบา (Aqaba)
•    ภาษาราชการ  อาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
•    รัฐบาล
มีรูปแบบการปกครองระบอบราชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงคือ พระประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งมีสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยวุฒิสภาสร้างภาระนิติบัญญัติพร้อมทั้งตรวจสอบรัฐบาล
•    ประมุขของประเทศชาติ กษัตริย์อับดุลลาห์ บิน อัล-ฮุสเซน (King Abdullah Bin Al-Hussein) ใช่หรือไม่ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง เสด็จขึ้นไปครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ฮุสเซน พระราชพ่อ ซึ่งเสด็จสวรรคตโดยกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง ได้ทรงกระทำสัตย์สาบานต่อรัฐสภาจอร์แดนเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2542 พร้อมกับทรงปกครองประเทศชาติเช่นกันระบอบราชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญ
•    เอกราช             วันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946
•    เนื้อที่               ประมาณ 91,880 ตารางกิโลเมตร
•    ภูมิศาสตร์         จอร์แดนตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดกับซีเรีย ทิศตะวันออก ติดซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วยอิรัก ทิศตะวันตกติดกับอิสราเอล ทิศใต้ติดกับทะเลแดง
•    ลักษณะภูมิอากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกน้อย กลางวันมีแสงอาทิตย์จัดพร้อมทั้งอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิฤดูหนาว เฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 16 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา อุณหภูมิฤดูร้อน เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 32 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา
•    เศรษฐกิจ
•     อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.1% (2548)
•     รายได้ประชาชาติต่อหัว 4,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2548)
•     ของซื้อของขายส่งออกที่พิเศษ ฟอสเฟต ปุ๋ย โปแตส ของซื้อของขายเกษตรและเวชภัณฑ์
•     ของซื้อของขายนำเข้าที่พิเศษ น้ำมันดิบ เครื่องจักร อาหารพร้อมด้วยอุปกรณ์ขนส่ง
•     ประเทศชาติคู่จัดจำหน่ายที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อิรัก ตุรกี
•     ของซื้อของขายยุทธวิธีของไทยในจอร์แดน
•     เดี๋ยวนี้ รถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์คือสินค้าส่งออกเคล็ดลับอันดับหนึ่งของไทยมายังท้องตลาดจอร์แดน ราคา ปี 2548 ตกประมาณ 43.8 ล้านเหรียญฯ อันดับ 2 อาทิ ตู้เย็นพร้อมกับส่วนประกอบของตู้เย็น ระดับ 3 เป็นต้นว่า เครื่องซักผ้า อันดับ 4 อาทิเช่น ปลาแช่แข็ง อันดับ 5 เป็นต้นว่า เส้นใยผ้า อันดับ 6 เป็นต้นว่า ไม้พร้อมกับของซื้อของขายที่สร้างจากไม้ อันดับ 7 เช่นว่า เครื่องรับส่งวิทยุ ทีวีพร้อมด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระดับ 8 อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อันดับ 9 อาทิเช่น ข้าว ระดับ 10 เช่นว่า ผลิตภัณฑ์จากยาง ราคาการขายสองฝ่ายประกอบประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท