Tag Archives: กล้อง CCTV

กล้องวงจรปิดผู้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

cctv-08

การดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้กล้องวงจรปิดมาติดตั้งกันมากขึ้น การทำงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้ากล้องวงจรปิดนั้นมีหน้าที่ดังนี้

ในปัจจุบันกล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV นั้นมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะและสะดวกขึ้น มีหลากหลายแบบ คุณสมบัติก็แตกต่างกันออกไปตามลักษณะและความต้องการในการใช้งาน กล้องวงจรปิดมีทั้งที่ติดตั้งแบบต้องเดินสาย และแบบไร้สาย มีการใช้งานผ่านมือถือได้อย่างสะดวก กล้องวงจรปิดนั้นมีความสำคัญในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย ในที่ทำงาน ถนนหนทาง ตามบ้านพัก ต่างๆเหล่านี้ รวมทั้งให้ประโยชน์ด้านข่าวสารสื่อต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดเพื่อหาข้อเท็จจริง ไขข้อข้องใจต่างๆ ได้อย่างที่หลายๆคนคาดไม่ถึง

ขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ากล้องวงจรปิดกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งในส่วนของธุรกิจและในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนไปเสียแล้ว สังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนเราจะเห็นกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้ทั่วไปหมด โยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือในจุดที่ลับหูลับตาคน ซึ่งสถานที่เหล่านั้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการปกป้องทรัพย์สิน และช่วยในด้านปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ได้อย่างมากหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าคดีต่างๆได้คลี่คลายลงได้จากภาพของกล้องวงจรปิดนี่เอง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและของมีค่า ของคนในครอบครัว ทำให้กล้องวงจรปิดเข้ามามีความสำคัญและได้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

27 Dec 2014