Tag Archives: ที่ตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา

วิธีใช้ที่ตรวจสารเสพติด ประเภทกัญชา

ปัจจุบันนั้นการจะตรวจหาสารเสพติดนั้นทำได้ไม่ยากค่ะ เพราะว่ามีที่ตรวจสารเสพติดวางจำหน่ายมากมายเลยในโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ที่ตรวจสารเสพติดประเภทกัญชาค่ะ เพราะมีหลายคนเลยที่ซื้อไปแล้ว แต่ไม่ทราบถึงวิธีใช้ หรือไม่ก็ยังใช้ไม่ถูกวิธี วันนี้เลยมีวิธีการใช้ที่ตรวจสารเสพติดที่ถูกต้องมาบอกกันด้วยค่ะ

pic-16
วิธีใช้ที่ตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา
โดยปกติแล้วในที่ตรวจสารเสพติดจะมีคู่มือการใช้มาให้ค่ะ แต่จะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นอีกครั้ง ในชุดตรวจสอบสารเสพติดนั้นจะมีอุปกรณ์แยกมาให้พร้อมใช้งานค่ะ ก่อนใช้นั้นจะต้องนำที่ตรวจสารเสพติดออกมานอกกล่อง เอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรไว้ในที่ที่มีอากาศเย็นหรือร้อนเกินไปนะคะ เพราะจะมีผลต่อการความแม่นยำในการตรวจค่ะ น้ำปัสสาวะที่จะตรวจก็เช่นกัน ต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะ ลักษณะของที่ตรวจสารเสพติดนั้นจะต้องไม่มีรอยฉีกขาดหรือผ่านการใช้มาก่อน ไม่งั้นการตรวจอาจจะไม่ได้ผล เริ่มแรกให้นำที่ตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา ออกมาวางบนพื้นที่เรียบและสะอาด จากนั้นให้นำปัสสวะที่เตรียมมา หยดลงหลุมด้วยหลอดหยดที่เตรียมไว้มาให้ โดยหยดประมาณ 4-5 หยดนะคะ ในการหยดแต่ละครั้งจะต้องรอให้ซึมก่อน ถึงจะหยดครั้งต่อไปได้ จากนั้นรอผลการอ่านค่าประมาณ 5 นาที วิธีการทดสอบแบบนี้จะทำให้ได้ผลที่แม่นยำและเที่ยงตรงมากที่สุดเลยค่ะ

13 Nov 2014