Tag Archives: ท่องเที่ยวเนปาลราคาถูก

ทัวร์เนปาล สัมผัสความหมายของชีวิต

ประเทศเนปาลนั้นเป็นศูนย์รวมของศาสนาเลยค่ะ วิถีการดำเนินชีวิตของชาวเนปาลส่วนใหญ่จะเรียบง่ายและดำเนินไปตามหลักชองศาสนา ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เนปาลก็จะได้สัมผัสกับชีวิตชาวเนปาลและได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่ต่างกันค่ะ ซึ่งวันนี้ก็มีสถานที่ทัวร์เนปาลสวย ๆ ที่เรียบง่ายมาฝากค่ะ

napal-10
ทัวร์เนปาล หุบเขากาฐมาณฑุ
เป็นหุบเขาที่มีความสูงถึง 1336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหุบเขาที่ราบที่รวมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเนปาลเอาไว้ค่ะ ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเนวารีโบราณซึ่งด้สร้างอารญธธรมที่สำคัญขึ้นได้แก่วัดและปราสาทที่สวยงามและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของชาวเนปาลอีกด้วยค่ะ
ทัวร์เนปาล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และศิลปะที่ล้ำค่าของชาวเนปาลไว้ ซึ่งจะมีตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการจัดแสดงโบราณคดีของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเนปาลค่ะ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการวิถีชีวิตของชาวเนปาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทัวร์เนปาล สางขุ
เป็นเมืองของชาวเผ่าเนวารีโบราณแบบดั้งเดิมเลยค่ะ ซึ่งภายในจะมีวัดที่เก่าแก่อยู่มากมาย ด้านหลังของหมู่บ้านจะเป็นบันไดหินที่ขึ้นไปสู่วัดพัชระ โชคินี ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะที่บอกเล่าเรื่องราวของภาพวิถีชีวิตชนพื้นเมืองที่น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะส่วนใหญ่แล้วชาวเนปาลในอดีตจะใช้ชีวิตอยู่บนหุบเขา ซึ่งจะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนพื้นที่ราบโดยสิ้นเชิง

24 Nov 2014