Tag Archives: พระธาตุอินทร์แขวน

อัศจรรย์พระธาตุอินทร์แขวน

สำหรับคนที่ไปทัวร์พม่าส่วนใหญ่แล้วผมเองเชื่อเหลือเกินครับว่าคนเหล่านี้มักเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะหากจะให้พูดกันตามตรงแล้วนอกจากวัดสวยงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์แล้วประเทศพม่าก็ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาทัวร์พม่าได้เลย ดังนั้นในวันนี้ผมจึงขออนุญาตพาทุกท่านไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศพม่าที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่พิศวงที่คนไปทัวร์พม่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดซึ่งก็คือพระธาตุอินทร์แขวนนั่นเอง

myanmar-11
พระธาตุอินทร์แขวนนั้นถือเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศพม่าเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผู้ที่สร้างพระธาตุอินทร์แขวนนี้ก็หาใช่ใครที่ไหนไม่หากแต่เป็นองค์อินทราธิราชเทวราชาหรือที่เราๆ ท่านๆ เรียกกันว่าพระอินทร์นั่นเอง
นอกจากความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุอินทร์แขวนว่าเป็นพระธาตุประจำคนปีจอแล้วสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจพระธาตุองค์นี้ก็คือเรื่องรูปร่างลักษณะของตัวพระธาตุที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มากตั้งหมิ่นเหม่อยู่บนปลายเชิงเขาแต่กลับแปลกประหลาดว่าถึงแม้จะตั้งหมิ่นเหม่อยู่ขนาดนั้นแต่กลับไม่ล้มหรือโค่นเอนแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีอายุในการสร้างมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็ตามทีและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พระธาตุอินทร์แขวนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 5 พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของประเทศพม่า

09 Jan 2015