Tag Archives: เบอร์มงคล

ความเชื่อเรื่องเลขมงคล ผลดี ผลร้าย

berdee-04

ความเชื่อ และ ความเชื่อมั่น ในศาสตร์ของตัวเลขนั้น บอกไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าไม่ ดีหรือว่าร้าย เพราะทุกอย่างมีวิถีทางของมันเอง ไม่ว่าจะอาจจะเชื่อใช่หรือไม่ไม่ก็ตาม จะคงจะลองหรือว่าไม่ก็ตาม มันเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่ก็จะระบุและล่วงรู้ถึงความลี้ลับ พร้อมกับ บอกไม่ได้อีกเป็นต้นว่ากันว่าใครเป็นคนกำหนด

               เบอร์มงคล ก็เป็นอีกศาสตร์ที่มีทั้งผลดี ผลร้าย  ความเชื่อ ความความฝัน ความความนิยมชมชอบ ที่น่าจะบอกไม่ได้ว่าส่งผลอะไรแบบไหนต่อใครบ้าง เพราะแต่ละคนต้องเชื่อต่างกัน เข้าใจต่างกัน ยอมรับผลต่างๆนาๆ ที่ต่างกัน ดังนั้นจะจะให้บอกไปว่าเบอร์มงคลใช้แล้วดีก็ยังบอกไม่ได้ ใช้แล้วไม่ดีก็บอกไม่ได้ มันอยู่กับความเชื่อความเข้าใจคือกระบวนการ หลายๆคนที่ยอมเสียเงินพร้อมด้วยงมงายในเรื่องนี้ก็มักบอกว่าดี คนที่ไม่เชื่อหรือเปล่าไม่ยอมเสียเงินก็บอกว่าไม่ดี เบอร์มงคลก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน คล้ายกระจกที่สะท้อนการกระสร้างอื่นๆ นั่นเอง พร้อมกับ สำหรับผู้ทราบในด้านดีเองก็เช่นว่ากัน มีทั้งรู้จริง รับทราบไม่จริง คิดค่าจัดหาเบอร์ตามความยากลำบากที่คือจริง และ ค่าวิชา ค่าคุณครู เพียงแค่เลี้ยงชีพพร้อมกับทำบุญ หรือเปล่า บางคนเรียกเงินในแบบเกินจริงหวังร่ำรวย ก็มีให้เห็นหลายๆ จนกระทั่ง สติพร้อมกับวิจารณญาณของผู้ที่ความอยากได้เบอร์มงคล ความพร้อมของทุนทรัพย์ จะก็จะคือตัวกำหนดว่าพิจารณาที่เชื่อพร้อมกับหาเบอร์มงคลจากไหน จากใคร  ดังนั้นก่อนการเลือกควรพิจารณาให้เหมาะกับตัวเองว่าอยากได้แบบไหน ความปรารถนาอย่างไร มีความพร้อมแค่ไหน  พร้อมทั้ง ผู้ทราบที่เราคิดวิเคราะห์นั้น รับทราบจริงหรือไม่ หรือเปล่า หลอกลวง จนกระทั่งอย่างงมงายกับสิ่งที่ใครบอกว่าดีแล้วทำตาม ตัดสินใจให้ดีสำหรับดีสิ่งที่ดีพร้อมกับผู้ทราบที่ดีที่สุดเพื่อที่จะช่วยให้ได้เบอร์มงคลที่เหมาะกับท่านและส่งผลในด้านดีให้กับชีวิตจนกว่าจะจะเลิกใช้เบอร์มงคลนั้น ๆ

12 Jun 2014