มารู้จักวิธีการต่อไฟประดับกันดีกว่า

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละหลอดจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันและเมื่อหลอดหนึ่งหลอดใดชำรุด หลอดไฟที่เหลือจะดับหมด สำหรับใครที่ต้องการจะรู้วิธีการต่อไฟประดับ เพื่อใช้ในการตกแต่งหรืองานพิธีต่างๆ ควรศึกษาเป็นความรู้กันสักนิด

·      วงจรอนุกรม คือ วงจรที่ประกอบด้วยความต้านทานตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปต่อเรียงกัน โดยมีทางเดินของกระแสทางเดินของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียวไม่ได้แยกไหลไปส่วนอื่นของวงจร การต่อวงจรอนุกรมทำได้โดยนำขั้วต่อสายข้างหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 ไปต่อเข้ากับขั้วต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 2 นำขั้วต่ออีกข้างหนึ่งของตัวที่ 2 ไปต่อเข้ากับขั้วต่อสายตัวที่ 3 ต่ออย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบเสร็จแล้วนำขั้วต่อสายที่แล้วนำขั้วต่อสายที่เหลือของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวสุดท้ายมาต่อเข้ากับปุ่มหนึ่งของแหล่งกำเนิด เราก็ได้วงจรครบเพื่อใช้งาน

การต่อวงจรอนุกรมจะใช้หลอดไฟฟ้าหรือความต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อกันเข้าแบบอนุกรมแล้วต่อเข้ากับขั้วแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เพื่อให้เกิดการไหลของกระแสในทิศทางเดียว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อแบบอนุกรม เช่นวงจรจุดไส้หลอดวิทยุ ซึ่งเมื่อไส้หลอดใดหลอดหนึ่งดับ อุปกรณ์จะไม่ทำงานและเตารีดไฟฟ้า ซึ่งมีฟิวส์ สวิตช์ และ Thermostat ต่อกันแบบอนุกรมเป็นต้น

     คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรอนุกรม                   

   1.กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันตลอดวงจร                   

   2.แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่าง ๆ ของวงจร เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิด                   

   3.ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน

     ข้อสังเกต

    1.การต่อหลอดไฟฟ้าที่ใช้ประดับต้นไม้หรือตามงานวัด จะต่อแบบอนุกรม เนื่องจากใช้หลอดไฟเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ความต้านทานมากขึ้น สามารถใช้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ได้                  

   2.ขั้วหลอดไฟบางหลอดถ้าเป็นสนิมจะทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่จัดได้อาจไม่เท่ากัน                

    3.ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าไม่ควรปล่อยให้กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรนาน เพราะจะทำให้ไส้หลอดร้อน ความต้านทานของหลอดไฟจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้วัดค่าของกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง

·               การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้ารวม ในวงจรเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวรวมกัน วงจรขนาน เป็นวงจรไฟฟ้าที่ต่อความต้านทานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ แต่ละตัวคร่อมกับแหล่งกำเนิดของวงจรทำให้เกิดการไหลของกรแสไฟฟ้าหลายทาง ผลรวมของกระแสที่จ่ายออกไปจะเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลในแต่ละส่วนของวงจรรวมกัน และแรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวจะเท่ากัน แม้ว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นจะมีขนาดไม่เท่ากันก็ตาม

     คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรขนาน

   1.กระแสไฟฟฟ้ารวมของวงจรขนาน จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยไหลในแต่ละสาขาของวงจรรวมกัน                 

   2.แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิด                 

   3.ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจร

     ข้อสังเกต                   

   1.การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำปลายข้างเดียวกันของแต่ละหลอดมารวมกันก่อนแล้วจึงต่อกับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟแต่ละหลอด เมื่อหลอดใดหลอดหนึ่งชำรุดกระแสไฟฟ้าก็ยังสามารถผ่านหลอดอื่นได้ จึงนำการต่อแบบนี้มาใช้ตามบ้านเรือน                

   2.เมื่อนำหลอดไฟจำนวนเท่ากันมาต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน เพื่อเปรียบเทียบความสว่าง จะได้ว่า การต่อแบบขนานหลอดไฟจะสว่างกว่าแบบอนุกรม  จะสังเกตุเป็นได้ว่าลักษณะการต่อวงจรแบบผสมนี้เป็นการนำเอาวงจรอนุกรมกับขนานมารวมกัน และสามารถประยุกต์เป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานให้เหมาะสมเพราะการต่อแบบผสมนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เป็นการต่อเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

    คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรผสม

    เป็นการนำเอาคุณสมบัติของวงจรอนุกรม และคุณสมบัติของวงจรขนานมารวมกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าตำแน่งที่มีการต่อแบบอนุกรม ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการต่ออนุกรมมาพิจารณา ตำแหน่งใดทีมีการต่อแบบขนาน ก็เอาคุณสมบัติของวงจรการต่อขนานมาพิจารณาไปทีละขั้นตอ

   3.ความต้านทานรวมที่ได้จากการต่อแบบขนานมีค่าน้อยกว่าการต่อแบบอนุกรม ดังนั้นกระแสไฟฟ้าในวงจรแบบขนานจะมากกว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรแบบอนุกรม

การต่อแบบผสม คือ การต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียว การต่อแบบนี้โดยทั่วไปไม่นิยมใช้กันเพราะเกิดความยุ่งยากจะใช้กันแต่ในด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวต้านทานตัวหนึ่ง ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งแล้วนำตัวต้านทานทั้งสองไปต่อขนานกับตัวต้านทานอีกชุดหนึ่ง

11 Oct 2013

สร้างความขาวใสระดับเซลล์ผิวให้แข็งแรงและชุ่มชื้น

Pico Ok Booster Mask เป็นครีมมาร์กสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของ Alfa-Arbutin ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินำเข้าจากประเทศเปอโตริโก
รวมทั้งมีวิตามิน E และไวท์เทนนิ่ง สร้างความขาวใสระดับเซลล์ผิวให้แข็งแรงและชุ่มชื้น หลังจากใช้มาร์กหลังจากทำความสะอาดหน้าเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ความละเอียดของเนื้อครีมจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างละเอียด
โดย Boos Up Cell ให้แข็งแรงตั้งแต่เริ่มใช้ครั้งแรก เลขที่ อย. 10-1-5505604 เราเชื่อว่าคนไทยมากกว่า 65 ล้านคน ต้องการมีผิวหน้าที่เนียนใส อยากหน้าขาวใส อย่าลืมกด Like
และทดลองใช้ Pico Ok กันนะคะ เพราะ Pico Ok ใส่ใจทุกความใส ห่วงใยทุกอณูเซลล์

03 Oct 2013

เราจะได้ชมรายการอะไรบ้างจาก IPTV

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  หลายๆคนเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า IPTV(Internet Protocol TV) แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก เราจะขอแนะนำเทคโลยีสมัยใหม่ที่คนไทยเริ่มนำมาใช้แทนการชมโทรทัศน์แบบธรรมดา  ระบบ IPTV(Internet Protocol TV) คือ การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบพิเศษซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ  สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่ต้องการได้ผ่านกล่องรับสัญญาณที่เรียกว่า Set Top Box  พอรู้จักกันคร่าวๆแล้ว ทีนี้ท่านผู้ชมได้อะไรจากการติดตั้ง IPTV ที่บ้าน
คำตอบสั้นๆคือ สามารถรับชมรายการทีวีช่องต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้ ทั้งแบบรายการการสด ( Live) และ Video On  Demand  (VOD) จากผู้ให้บริการ IPTV ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของระบบ IPTV นั้นสามารถออกอากาศในรูปแบบเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ หรือ Cable TV ได้หลายช่องพร้อมกัน  ทีนี้มาลองดูสิว่ามีรายการอะไรบ้างที่ท่านจะได้ชมจากรายการทั่วไป
01 : CH3
02 : CH5
03 : CH7
04 : CH9
05 : NBT
06 : TPBS
07 : NATION
08 : VOICE CHANNEL
09 : SPRING NEWS
10 : TNN24
11 : EXPLORE 1
12 : EXPLORE 2
13 : EXPLORE 3
14 : HISTORY
15 : NAT GEO
16 : DISCOVERY CHANNEL
17 : KHONGDEE (ของดี)
18 : SAMROUJROK (สำรวจโลก)
19 : GM Genius
20 : –
21 : PSI
22 : –
23 : –
30 : CARTOON CLUB
31 : CARTOON NETWORK
32 : GANG CARTOON
40 : FILM ASIA
42 : MOVIE HITS
43 : SPECIAL MOVIES
44 : HBO
45 : FOX MOVIES
46 : DIVA
47 : AXN
48 : FOX
49 : JKN
50 : K CHANNEL
52 : TVB
53 : SERIES
54 : ASIAN SERIES
55 : SPECIAL SERIES
60 : KBS WORLD
61 : INSIDE
62 : X ZYTE
63 : I CONCERT
64 : KMTV
65 : TVN
66 : ACT CHANNEL
67 : BANG CHANNEL
58 : YOU CHANNEL
000 : SABAYDEE
000 : TV POOL
000 : GREEN CHANNEL
000 : ZAA CHANNEL
000 : MAXXI TV
000 : SPEED CH
000 : SKK TV
000 : FOOTBALL SIAM
000 : SSOC
100 : GM SPORT
101 : SPORT 1
102 : SPORT 2
103 : SPORT 3
104 : SPORT 4
105 : SPORT 5
106 : SPORT 6
107 : SPORT EX1
108 : ESPN
110 : SPORT HD 1
111 : SPORT HD 2
112 : LALIGA
113 : ASN
000 : SPECIAL SPORT
000 : STAR SPORT
** และหนัง  อีกมากมาย  ซึ่งหากท่านต้องเปิดช่องเพิ่มก็สามารถทำได้ แค่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริษัท IPTV เท่านั้น  ทีนี้คุณเริ่มมองหา IPTV สักตัวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการชมโทรทัศน์แบบเดิมๆแล้วหรือยัง

02 Oct 2013